ГоловнаУроки мужностіАбітурієнтуДосягненняПроектиГазетаЩоденник КолективДержзакупівлі

 

Наша адреса: вул. Севастопольська, 17, корп. №4 ДМАм.Дніпропетровськ, Українател.(+380562)46-23-86; e-mail:medl@email.com.ua

 

Проект

Розробка шляхів інтернаціональної екологічної освіти та виховання здорового покоління, здатного вирішувати екологічні проблеми

 

Заняття фізкультурою - перший крок в вихованні здорового поколінняОднією з складових частин навчально-виховного процесу в ліцеї є формування в учнів медико-екологічної свідомості, розуміння кожною людиною залежності рівня власного здоров'я від екологічного стану навколишнього середовища. Питання екології, як взаємовідносин людини і природи, займають важливе місце в сучасному розумінні факторів впливу на стан охорони здоров'я в світі. Враховуючи свою спеціалізацію, ліцей розробив та реалізував проект Розробка шляхів інтернаціональної екологічної освіти та виховання здорового покоління, здатного вирішувати екологічні проблеми.

Пропозиції до цього проекту враховують напрямки започаткованої в 1997 році Дніпропетровської міської програми безперервної медико-екологічної освіти і передбачають посилення екологічного напрямку у вивченні загальноосвітніх дисциплін, проведення природоохоронного виховання учнів, обмін досвідом з цих питань з участю колективів ряду шкіл, у тому числі і зарубіжних. У цьому напрямку для ліцею створюється можливість співпраці з празькою екогімназією - школою ЮНЕСКО, близькою за віком учнів і направленістю освіти.

 

План реалізації проекту

 

Етапи проекту

 

Перший етап - напрацювання практичного досвіду, вибір напрямків діяльності, створення банку даних щодо інформаційної забезпеченості проекту, пошук і розвиток партнерських відносин у галузі екологічного виховання і освіти як на національному, так і на міжнародному рівні.

Термін: з вересня 2000р. по червень 2001р.

 

Заходи:

 • Опанування навичок роботи в мережі Інтернетвпровадження підготовки курсових робіт, рефератів, науково-дослідницьких робіт;

 • здійснення екскурсій та експедицій екологічної тематики;

 • підписка на періодичні видання екологічного напрямку;

 • вихід в мережу Інтернет для вивчення стану інтернаціональної екологічної освіти та виховання, пошуку партнерів;

 • вивчення специфіки діяльності організації ЮНЕСКО, поінформування учнів та здійснення заходів за календарем екологічних дат;

 • організація і участь у громадських акціях, пов'язаних з екологічними проблемами.

Результати:

 • вибір активної групи з числа учнів та викладачів ліцею, встановлення партнерських відносин з національними і міжнародними освітніми організаціями, створення системи інформаційного забезпечення.

Другий етап - вивчення досвіду роботи шкіл ЮНЕСКО в Україні і за кордоном, розробка шляхів до впровадження інтегрованої навчально-виховної програми з вираженим екологічним спрямуванням.

Термін: з вересня 2001р. по червень 2002р.

 

Заходи:

 • Читаємо листа від іноземних партнеріввивчення інформації  та регулярне повідомлення учнів та співробітників ліцею з питань співпраці з іншими школами;

 • створення стенда з інформацією про школи ЮНЕСКО, які надали згоду про співробітництво, з відомостями про особливості їх країн;

 • організація листування учнів різних регіонів, в тому числі із зарубіжних країн;

 • аналіз можливостей та апробація інтеграції екологічного напрямку в програми навчальних дисциплін;

 • проведення освітніх заходів серед молоді на регіональному рівні;

 • розробка методичного забезпечення для навчального процесу з екологічним спрямуванням,

 • формування фонду аудіо- та відеоматеріалів, придбання літератури

 • участь в регіональних та міжнародних акціях та програмах;

 • вивчення умов для участі школярів у регіональних та міжнародних таборах.

 Результати:

 • усвідомлення структури та діяльності організацій ЮНЕСКО, результативності спільних зусиль для рішення глобальних екологічних проблем; організація клубу друзів ЮНЕСКО, створення умов підвищення мотивації школярів в одержанні знань про природу та їх практичному використанні; інтеграція навчальних дисциплін на тлі екологічних проблем.

Третій етап - Аналітико-інформаційна обробка результатів, корекція планів, поглиблення міжнародних стосунків зі школами-партнерами, робота по створенню матеріальної бази для впровадження дистанційної освіти.

Термін здійснення: з вересня 2002р. по червень 2003р.

 

Заходи:

 • Участь у турнірі юних хіміківспівпраця із засобами масової інформації щодо популяризації екологічних знань з активним залученням до цієї роботи учнів ліцею та їх батьків;

 • проведення освітньо-виховних заходів щодо екологічної культури та психології сприйняття навколишнього середовища;

 • розробка шляхів участі ліцею у виконанні спільних проектів, в тому числі міжнародного рівня;

 • участь в конференціях з питань екологічної освіти і виховання, нових інформаційних технологій.

 • розробка сайту ліцею в мережі Інтернет з метою поширення можливостей обміну досвідом;

 • участь ліцею в дистанційній освіті.

Результати:

 • визначення для ліцею статусу навчального закладу еколого-освітньої діяльності, узагальнення системи розвитку екологічної культури, самосвідомості та правових знань молоді на рівні міжнародних вимог; визначення ролі екологічної інформації в структурі навчально-виховного процесу, налагодження систематичного зв'язку зі школами-партнерами.

 Четвертий етап - практичне впровадження екологічної освіти та виховання молоді, формування їх екологічної самосвідомості та культури шляхом здійснення навчальних та позанавчальних заходів; виховання здатності до самостійної природоохоронної діяльності, професійного підходу в експертній оцінці стану навколишнього середовища.

Термін: з вересня 2003р. по червень 2005р.

 

Заходи:

 • Поліпшення стану навкоишнього середовища ми починаємо з ліцейської клумбирецензування та затвердження комплексу програм інтернаціональної освіти з медико-екологічною спрямованістю на регіональному та республіканському рівні;

 • виконання щорічних екологічних проектів  з елементами експертної оцінки стану навколишнього середовища з наступним аналізом результатів, участю у підсумкових конференціях, поінформуванням учнів, населення;

 • розробка та впровадження в навчальний процес програми курсу експертної екологічної оцінки навколишнього середовища;

 • розробка програми практичної діяльності учнів по поліпшенню стану навколишнього середовища та забезпечення особистої участі учнів та педагогів в її виконанні;

 • здійснення суспільних акцій за календарем ЮНЕСКО, з пропагандою здорового способу життя;

 • участь в міжнародних семінарах та конференціях з питань обміну досвідом.

 Результати:

 • затвердження розробленого комплексу програм навчального процесу з медико-екологічною спрямованістю, набуття досвіду здійснення соціально-корисних заходів природоохоронної діяльності;

 • одержання підтримки системи екологічної освіти та виховання з боку державних та громадських організацій, засобів масової інформації; затвердження статусу навчального закладу з міжнародним рівнем екологічної освіти та виховання; впровадження в допрофесійне навчання програми з елементами підготовки екологів-експертів; обмін досвідом з організаціями-учасниками екологічних напрямків проектів ЮНЕСКО.

Програма ДОМЛІ Дніпро стосовно піклування над памятником І.Манжурі та прилеглою ділянкою Севастопольського парку

 

На правому березі Дніпра, неподалік від приміщень ліцею, розташований Севастопольський парк. Цей парк приваблює ліцеїстів тишею своїх алей, можливістю спілкування з природою. Але парк знаходився в дуже неохайному стані.Чергове прибирання біля пам'ятника І.Манжурі

На території Севастопольського парку знаходиться памятник Івану Манжурі. Побачивши цю занедбану історичну памятку під час однієї із своїх прогулянок, учні ліцею зацікавились долею цієї людини.

Знайомство з творчістю та біографією цього українського поета, сумлінного збирача фольклору, етнографа та краєзнавця привело ліцеїстів до думки про те, щоб взяти памятник та прилеглу ділянку Севастопольського парку під свій захист.

Було розроблено план заходів та графік робіт.

 

Мета та основні завдання:

1. Формування екологічної культури в учнів ліцею та залучення їх до вирішення проблем забруднення навколишнього середовища.

2. Виховання свідомого громадянина, патріота, гармонійної і цілісної особистості та розуміння екологічної цінності навколишнього середовища.

3. Групова робота учнів ліцею.

4. Максимальне розкриття та розвиток здібностей ліцеїстів.

 

 

Напрямки реалізації програми:

1. Залучення учнів ліцею до вивчення історико-культурної спадщини рідного краю.

2. Популяризація серед підлітків екологічно правильної поведінки .

3. Розвиток екологічного мислення та накопичення відомостей про заходи та засоби щодо попередження та вирішення екологічних проблем.

4. Обєднання підлітків на основі інтересу до природи рідного краю.

5. Залучення учнів ліцею до практичної діяльності щодо поліпшення стану території Севастопольського парку.

 

Результати:

Під час прибирання Севастопольского парку

1. Формується традиція в ліцеї по догляду за ділянкою Севастопольського парку. На цей час біля памятника засіяні квіти, прибране сміття та листя.

2. Виконання курсових робіт щодо вивчення творчості українського поета Івана Манжури.

3. Участь ліцеїстів у екологічних акціях та заходах.

4. Здатність до вирішення екологічних проблем регіону та розкриття причин і наслідків екологічних криз різного рівня.

5. Привертання уваги громадськості до стану території Севастопольського парку.

 

З боку адміністрації ДДМА та виконкому Жовтневої районної ради м.Дніпропетровська робота ліцею отримує позитивну оцінку. Колектив нашого навчального закладу за плідну співпрацю у наведенні санітарного порядку в районі нагороджений Почесними грамотами адміністрацією ДДМА та виконкомом Жовтневої районної ради м.Дніпропетровська.

Головна Уроки мужності Абітурієнту Досягнення Проекти Щоденник Газета Колектив Державні закупівлі

Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" 2004-2016

Сторінка оновлена 28.01.2016