Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Інформація про загальну площу приміщень

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, навчальними майданчиками

Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН