Статут

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Структура

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за професією 5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими»

Свідоцтво про атестацію за професією 5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими»

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Результати моніторингу якості освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Мережа класів

Кошторис

Баланс на 01.10.2017

Перелік придбаних товарів, робіт і послуг

Штатний розпис

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м (КПКВК 1011080)

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2017

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м (КПКВК 1011170)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень № 4-2м (КПКВК 1011080)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м (КПКВК 1011080)

Орган управління: Дніпропетровська обласна рада

Ліцензований обсяг – 200 осіб. Фактична кількість осіб, які навчаються у КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро»: на 1 вересня 2017 року у ліцеї навчається 167 учнів

Мова освітнього процесу: українська

Вакантних посад: немає

Приїжджим учням ліцею надається гуртожиток №3 (5 поверх), який розташований за адресою: вул. Севастопольська, 17 і знаходиться на балансі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України». Гуртожиток ліцею розрахований на 57 койко-місць. Проживання в гуртожитку вихованців на період їх навчання є платним відповідно до наказу ДЗ «ДМА» від 24.07.2017р. № 132-од «Про порядок укладання договорів на проживання у гуртожитках ДЗ «ДМА МОЗУ» та постанови КМУ від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». В гуртожитку на період 2017-2018 навчального року проживають 40 вихованців ліцею. Станом на 01.10.2017р. в гуртожитку є вільні місця.

Умови доступності КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро»: для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У медичному ліцеї «Дніпро» організовано навчання учнів-екстернів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах. У 2017-2018 н.р. один учень ліцею навчається за екстернатною формою.