Пріоритет людської особистості в системі освіти — тенденція останніх десятиліть, що загострила необхідність більш уважного та делікатного ставлення до людини, а також потребу допомогти їй у процесі самопізнання, самореалізації та самовизначення.

Професійна рефлексія — це співвідношення себе та можли­востей власного Я з тим, що вимагає обрана професія, разом із на­явними уявленнями про неї. Розвинена здатність до про­фесійної рефлексії є передумовою самовиховання педагога, творчо­го пошуку, розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Щоб допомогти розвинути психологічну компетентність в ліцеї відбувся рефлексивний практикум для педагогічних працівників. Його провів заступник директора з методичної роботи ДОМРЦ, завідувач Центру психолого-андрогогічних технологій Мушинський Віктор Петрович. Учасники мали змогу поспілкуватися з професіоналом, висловити свої думки щодо самого поняття “професійне вигорання”, виконати діагностичні тести та оцінити свій психологічний стан. Такі заходи завжди сприяють покращенню колективного духу, допомогають колегам більш чуйно ставитись один до одного. Дякуємо Віктору Петровичу за цікавий практикум.