ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Тютюнник Марія, 10-А. Секція: валеологія. 1 місце.
Науковий керівник: Манін Максим Валерійович, кандидат медичних наук, асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної
Медицини та валеології ДЗ «ДМА МОЗ України».

Хімчик Варвара, 10-В. Секція: зоологія. 1 місце.
Науковий керівник: Маренков Олег Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ імені Олеся Гончара.

Корчуганова Анастасія, 11-Б. Секція: хімія. 1 місце.
Наукові керівники: Сидорова Лариса Петрівна, кандидат хімічних наук доцент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара;
Роман Олена Василівна, учитель-методист, учитель хімії вищої категорії медичного ліцею «Дніпро».

Сіроух Софія, 11-Б. Секція: медицина. 1 місце.
Керівник – Кириченко Світлана Василівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ імені Олеся Гончара.

Вовченко Владислава, 10-А. Секція: психологія. 2 місце.
Наукові керівники: Волков Дмитро Сергійович, декан факультету психології та спеціальної освіти ДНУ імені Олеся Гончара;
Потапова Наталія Василівна, провідний психолог соціально-психологічної служби ДНУ імені Олеся Гончара.

Вальчук Дар’я, 11-А. Секція: медицина. 2 місце.
Науковий керівник: Сапожниченко Людмила Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент ДЗ  «ДМА МОЗ України».

Дипломи учасників

Белущенко Вадим, 9-А. Секція: загальна біологія
Керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології ДНУ імені Олеся Гончара.

Гришнякова Катерина, 10-А. Секція: біологія людини
Наукові керівники: Турицька Тетяна Григорівна, кандидат біологічних наук доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ФМТДР ДНУ імені Олеся Гончара;
Лацинська Світлана Анатоліївна, кандидат медичних наук доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ФМТДР ДНУ імені Олеся Гончара.

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

Калініна Олена, 10-А. Секція: агрономія. 3 місце
Науковий керівник: Цилюрик Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ролдугіна Марія, 10-Б. Секція: екологія. 3 місце.
Науковий керівник: Губанова Надія Леонідівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету.