Х Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Молодь: Наука та інновації» 2022, що проходила на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»