1.1. Методична робота в Дніпропетровському обласному медичному-ліцеї-інтернаті »Дніпро» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров’я.

1.2. Методична робота в ліцеї – це спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює комфортні умови (середовище) для підвищення майстерності педагога. Методична робота, яка ґрунтується на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду, конкретному аналізі навчально-виховного процесу — це цілісна система взаємозалежних дій і заходів (аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності), спрямованих на всебічне удосконалення професійної компетентності викладачів та вихователів, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, ліцею в цілому, а загалом – на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання та розвитку ліцеїстів. Завдання методичної роботи полягає у зростанні рівня педагогічної майстерності викладача та педагогічного колективу.

Мета методичної роботи: надання реальної, дієвої допомоги викладачам, кураторам, вихователям, іншим педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь, властивостей та якостей особистості, необхідних для сучасного педагога; створення атмосфери зацікавленості в підвищенні кваліфікації (педагогічної майстерності), пріоритету педагогічної компетентності, творчих пошуків колективу.