Виховна тема  ліцею на 2022-2023  навчальний рік :
«Розвиток громадянських і соціальних компетентностей здобувачів освіти на засадах демократії, активної громадської позиції, добробуту та здорового способу життя у процесі їх активної динамічної взаємодії із соціальними інститутами»

Забезпечити виконання наступних напрямків діяльності:
–     національно-патріотичне виховання;   
– морально-правове виховання;
– творчий розвиток особистості учнів;
– індивідуальна робота з учнями за інтересами;
–     робота з обдарованими учнями (МАН, гуртки);
–     професійна орієнтація;
–     художньо-естетичне виховання;
–     формування засад здорового способу життя;
–    створення  безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Пріоритетні напрямки роботи у  роботі з учнями:
– забезпечення реалізації Концепції  громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; (розвиток громадянських та соціальних компетентностей);
– забезпечення реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на прикладах героїчної боротьби Українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
– формування активної життєвої позиції ліцеїстів, здатності до громадських ініціатив та волонтерства;
– забезпечення умов саморозвитку та самореалізації особистості ліцеїстів шляхом розвитку учнівського самоврядування;
–  формування мотивуючого освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та виховання на засадах здорового способу життя;
–  формування особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин-патріот-гуманіст, сім’янин»;
–  формування духовно-моральних взаємин між учасниками освітнього процесу;
–   допомога учням у пізнанні власного характеру  та вихованні власних позитивних якостей особистості, спрямованих на майбутню професію лікаря;
– профорієнтаційна робота, спрямована на професійне самовизначення здобувачів освіти.

У роботі з батьками:
Педагогіка партнерства :
–  надання допомоги у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання;
– індивідуальна робота з батьками через систему бесід та онлайн спілкування;
– допомога психолога у вихованні дитини;
–  залучення батьків до освітнього процесу та його контролю (відвідування, перевірка зовнішнього вигляду, збереження майна та підручників, проведення бесід, лекторіїв, допомога в організації профорієнтаційних профільних екскурсій, проведенні свят та змагань, організації дозвілля, в протидії булінгу);
–  залучення батьків до санітарно-гігієнічного контролю приміщень (їдальні, кабінетів, туалетних кімнат, гуртожитку).

Загальний план заходів