Положення про роботу органів учнівського самоврядування визначають права  та обов’язки, повноваження та принципи взаємодії різних органів учнівського самоврядування.

Метою та завданням роботи органів учнівського самоврядування є:
допомогти розкрити повною мірою інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учнів;
виховати громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе відповідальність за суспільство, у якому він живе;
підготувати учнів до дієвої участі в демократичних процесах.

Робота в органах учнівського самоврядування сприяє виявленню та розвитку організаційних навичок учнів, формуванню в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.

З метою активізації роботи органів учнівського самоврядування ліцей організовує:

 • навчання лідерів;
 • проводить анкетування та дослідження, які виявляють тенденції розвитку самоврядування;
 • заохочує використання творчих та нестандартних підходів щодо організації діяльності;
 • заохочує відзнаками та винагородами активну діяльність в органах учнівського самоуправління.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

• Загальноліцейська учнівська конференція
• Президент ліцею
• Віце-президент ліцею
• Рада учнівського самоврядування (Парламент)
• Комісії учнівського самоврядування:

 1. Комісія  з питань освіти та науки ;
 2. Комісія з питань дисципліни та захисту прав ;
 3. Медіацентр;
 4. Комісія з питань спорту,екології та безпеки;
 5. Комісія з питань дозвілля та культури.

  • Рада учнівських колективів.

Розділ І. Загальноліцейська учнівська конференція

 1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальноліцейська учнівська конференція. Вона  скликається два рази на рік.
 2. Головна мета діяльності  – розвиток учнівського самоврядування, згуртування колективу, вироблення в ліцеїстів організаторського досвіду, формування лідерських навичок. 
 3. Основне завдання – обговорення й вирішення питань життєдіяльності учнівського колективу.
 4. На загальній учнівській конференції, яка проводиться на початку року, затверджуються:
 5. склад Ради учнівського самоврядування;
 6. програми діяльності органів самоврядування;
 7. зміни до документів, які регламентують діяльність учнівського самоврядування в ліцеї;
 8. права й обов’язки лідерів та учасників процесу учнівського самоврядування;
 9. плани діяльності усієї структури та  її окремих частин на визначений загальними зборами період часу;
 10. різноманітні пам’ятки, алгоритми  з питань послідовності виконання певних доручень та єдиних вимог щодо результативності даної роботи.
 11. На загальношкільній конференції, яка проводиться в другій половині року:
 12. голови комісій  звітують про виконану роботу;
 13. Президент підводить підсумки роботи учнівського самоврядування за навчальний рік;
 14. відбувається вручення нагород та інших заохочень активним членам учнівського самоврядування;
 15. проводиться обговорення планів на наступний навчальний рік.
 16. Основні форми проведення Загальношкільної учнівської конференції:
 17. установчі (настановчі);
 18. звітно-виборні;
 19. екстрені;
 20. урочисті;
 21. тематичні.

Розділ ІІ. Президент

 1. Президент ліцею, який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.
 2. Президент обирається на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один навчальний рік. Вибори президента відбуваються згідно з Положенням про вибори президента навчального закладу.
 3. Вимоги до кандидата у президенти: учень, який досяг 11-го класу, має право голосу, навчається в ліцеї не менше 2-х років.
 • Повноваження президента починаються з моменту складення присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів.
 • Приведення президента до присяги здійснює директор ліцею та парламент ліцею.
 • Президент здійснює загальну координацію діяльності Ради учнівського самоврядування: комісій та парламенту ліцею.
 • Президент має право:
 • відвідувати збори педагогічного колективу;
 • планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;
 • висловлювати  свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви­ховного процесу;
 • скликати чергові та позачергові засідання Ра­ди учнівського самоврядування;
 • розміщувати свої звернення до учнів у засобах масової інформації ліцею.
 • Президент зобов’язаний:
 • дотримуватись Статуту ліцею  та даних положень;
 • планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради учнівського самоврядування;
 • звітувати на засіданнях Ради учнівського самоврядування про свою діяльність та діяльність комісій;
 • оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;
 • проводити конференції з питань самоврядування;
 • виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;
 • гідно представляти учнівський колектив в інших на­вчальних закладах та громадських організаціях.

Розділ ІІІ. Віце-президент

 1. Віце-президент ліцею «Дніпро» призначається президентом ліцею з числа учнів ліцею.
 2. Віце-президентом ліцею може бути учень 9-11-го класу ліцею.
 3. Віце-президент є помічником президента ліцею і має право виконувати обов’язки президента у разі потреби.
 4. Віце-президент може бути відправлений у відставку за рішенням президента у випадку неналежного виконання своїх обов’язків або неможливості їх виконання;
 5. Віце-президент є членом Ради учнівського самоврядування, головою парламенту і відповідає за роботу виконавчої влади ліцею.

Розділ IV. Рада учнівського самоврядування (парламент)

 1. Рада учнівського самоврядування реалізує загальноліцейський рівень учнівського самоврядування.
 2. На засіданнях Ради учнівського самоврядування розглядаються питання, затверджуються програми та плани роботи щодо організації загальноліцейських заходів.
 3. Рада учнівського самоврядування – виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.
 4. Рада учнівського самоврядування обирається на загальноліцейській учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.
 5. Рада учнівського самоврядування складається з п’яти комісій:

І. Комісія  з питань освіти та науки ;
ІІ. Комісія з питань дисципліни та захисту прав ;
ІІІ. Медіацентр;
IV. Комісія з питань спорту, екології та безпеки;
V. Комісія з питань дозвілля та культури.

 • До кожної комісії входить по одному представнику від учнівських колективів 8-11 класів.
 • За кожною комісією  призначається  педагог-консультант, який має право дорадчого голосу і допомагає учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу комісій.
 • Голова та секретар кожної комісії обирається шляхом проведення таємного голосування на першому, установчому засіданні комісії. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.
 • Голови всіх комісій  входять до складу Парламенту ліцею. Віце-президент є головою Парламенту ліцею.
 •  Засідання комісій проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Рада учнівського самоврядування збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення висвітлюється Медіацентром у засобах масової інформації навчального закладу.
 •  Повноваження членів Ради учнівського самоврядування припиняються з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового складу.
 •  Повноваження членів Ради учнівського самоврядування можуть бути припинені у разі:
 • складання повноважень за особистою заявою;
 • переходу до іншого навчального закладу;
 • відкликання колективом класу свого представника зі складу Ради учнівського самоврядування;
 • у разі рішення членів Ради учнівського самоврядування за поведінку, яка шкодить іміджу ліцею
 •  Права та обов’язки комісій:

           Комісія  з питань освіти та науки:

          –    контроль за навчанням в ліцеї;
   допомога учням, які не встигають;
  –    контролює ведення щоденників учнями;
допомагає  в організації  і проведенні тематичних тижнів,             конкурсів, турнірів, олімпіад, конференцій, вікторин;
  – залучає учнів до участі у наукових гуртках;
просвітницька робота щодо дотримання академічної доброчесності.

            Комісія з питань дисципліни та захисту прав:

 • контролює  порядок і дисципліну в ліцеї, виконання правил ліцеїстів (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими учнями, контроль відвідування учнями школи);
 • розглядає випадки порушення прав учнів на території ліцею, допомагає вирішити конфліктні ситуації, у яких опинились учні ліцею;
 • допомагає у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, в їдальні, під час культурно-масових та спортивних заходів;
 • організовує чергування на ліцейських заходах;
 • організовує і проводить заходи з правових питань.

            Комісія з питань спорту, екології та безпеки:

 • організація та допомога в проведенні  ранкової зарядки, спортивних змагань, туристичних походів серед учнів ліцею, ініціює проведення спортивних заходів самими учнями;
 • пропагує здоровий  спосіб життя та проводить профілактичну роботу серед ліцеїстів щодо здорового харчування,  шкідливих звичок ;
 • допомагає в проведенні профілактичних заходів щодо запобігання поширення захворювань та під час карантину;
 • допомагає перевіряти санітарний стан класних кімнат і проводити суботники;
 • організує заходи  екологічного спрямування;
 • ініціює процес озеленення ліцейських приміщень, доглядає за рослинами та акваріумами;
 • інформує про потенційні екологічні небезпеки;
 • допомагає організації  роздільного  збирання сміття.

  Комісія з питань дозвілля та культури:

 • допомагає в організації цікавого та змістовного дозвілля ліцеїстів;
 • сприяє розвитку творчих здібностей, розширення кола інтересів та ініціатив учнів через колективні творчі справи;
 • співпрацює з творчими колективами та гуртками ліцею;
 • відзначає традиційні ліцейські свята та заходи;
 • залучає учнів до підготовки та проведення різноманітних  розважальних та пізнавальних  програм( свят, концертів, конкурсів,  виставок, екскурсій, дискотек);
 • допомагає в проведенні та організації суспільно-корисних справ (допомога  літнім людям, дітям-сиротам, тваринам тощо)
 • пропагує серед учнів досягнення української національної та світової культури та літератури (відвідування театрів, музеїв);
 • допомагає в організації та проведенні благодійних акцій, благодійних ярмарків.

             Медіацентр

 •  інформує учнів, вчителів, батьків про всі  події, які відбуваються в ліцеї;
 • організовує  роботу  газети «ДОМЛІ PRESS» (4 рази на рік);
 • організовує  роботу  відеоновин «ДОМЛІ NEWS»;
 • оформлює інформаційні стенди та екрани;
 • вивчає громадську думку учнів про ліцейське життя;
 • відповідає за випуск та оформлення стіннівок, оголошень, газет, присвяченим знаменним і пам’ятним подіям держави, ліцею, датам календаря;
 • відповідає за висвітлення класного та ліцейського життя у соціальних мережах.

V. Збори учнів класів. Рада учнівських колективів (Старостат)

 1. Збори учнів класу – колективний орган учнівського самоврядування. Вони формують громадську думку, сприяють виробленню навичок та умінь демократичної культури учнів, надають право кожному взяти участь в обговоренні існуючих проблем в своєму колективі.
 2. Збори учнів класу проводять 1 раз на місяць.
 3. Форми проведення Зборів учнів класів: урочисті, ділові, проблемні тощо.
 4. Головним методом проведення зборів є діалог.
 5. Відповідальність за  підготовку та проведення зборів несе староста класу та його заступник. Свої дії вони узгоджують із куратором класу або особою, яка його заміняє.
 6. Учні класу запрошуються на збори і ознайомлюються із порядком денним не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.
 7. На Зборах учнів класу:
 8. обирають органи учнівського самоврядування класу;
 9. висувають своїх представників для участі в роботі органів самоврядування ліцею;
 10. обговорюють питання організації навчання, громадської діяльності дозвілля учнівсь­кого колективу;
 11. повідомляють інформацію, необхідну для роботи колективу класу;
 12. приймають рішення, які вимагають обліку думок учнів з різноманітних питань життя закладу;
 13. заслуховують звіти представників комісій Ради учнівського самоврядування;
 14. обговорюють надзвичайні випадки, складні або конфліктні ситуації, які виникли у класі;
 15. інструктують учнів про зміни, або введення нових організаційних моментів стосовно режиму функціонування ліцею.
 16. Для вирішення організаційних питань з числа учнів класу призначається ініціативна група, яка займається підготовкою кабінету, запрошенням гостей та іншими питаннями.
 17. Староста класу інформує голову Ради учнівського самоврядування ліцею (віце-президента) та педагога-організатора про підсумки проведення зборів, про питання і проблеми, які розглядались на зборах.
 18. Зборами класів можуть вноситися пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Ради учнівського самоврядування.
 19. Старости всіх класів ліцею входять до складу Ради учнівських колективів.
 20. Один раз на тиждень відбувається засідання Ради учнівських колективів (Старостату) з запрошенням президента та членів парламенту ліцею, на якому відбувається зворотній зв’язок між Радою учнівського самоврядування та Радою учнівських колективів (Старостатом).
 21. Під час чергових виборів з членів Ради учнівських колективів формується виборча комісія.
 22. Права та обов’язки учнів на Зборах учнів класу:

Учні класу мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів учнівського самоврядування класу;
 • бути обраними як кандидат на керівні посади органів учнівського самоврядування за­кладу;
 • вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів учнівського самовря­дування класу;
 • вносити на розгляд керівних органів учнівського самоврядування класу пропозиції та запити й отримувати обґрунтовані відповіді;
 • дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльно­сті учнівського самоврядування;
 • брати участь у масових заходах, проведенні акцій, експедицій, творчих свят; створенні традицій класу, створенні матеріальної бази класу.

Учні класу зобов ‘язані:

 • дотримуватись Положення про роботу органів учнівського самоврядування;
 • виконувати рішення, постанови, прийняті зборами;
 • брати участь у досягненні мети реалізації завдань зборів учнівського самоврядування.