1. Назва та юридична адреса закладу

Комунальний заклад освіти “Науковий медичний ліцей-інтернат “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради” Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДДМУ

2. Дата створення закладу

1993 рік. (Рішення Жовтневої районної ради № 1230 від 10.08.1993  року)

3. Дата, з якої заклад перебуває у спільній власності територіальних громад області – в управлінні Дніпропетровської обласної ради

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.05.2000 року №166-р та від 10.01.2000 року №2-ро ліцей внесений до переліку закладів обласної комунальної власності

4. Керівник

Директор ліцею: Ковальова Лілія Петрівна.

Нагороди: Подяка Головного управління  державної  служби  України (рішення колегії  від 02.04.2009р., протокол №1); заохочувальна відзнака Дніпропетровської  облдержадміністрації  – пам’ятна медаль «За вагомий внесок  у  розвиток  Дніпропетровської області» (розпорядження від 20.06.2011р. № Р-420/0/3-11); Подяка Прем’єр-міністра  України (розпорядження від 12.06.2012р. №14648), Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 343-к від 07.08.2018р.)

5. Статут

Затверджений  Рішенням Дніпропетровської обласної ради  від 16.06.2021 №83-6/VIII

6. Мета та пріоритетні напрямки

Метою закладу є: забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності, пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності.

7. Структура закладу, наявність філій, відділень, підрозділів тощо.

Структура та штат ліцею визначається згідно з чинним законодавством України в межах бюджетних та додаткових коштів на фінансування закладу.

8.  Проектна потужність

200 осіб.

9. Контингент, у тому числі охоплених за територією:

8-мі класи – 36; 9-ті класи – 65; 10-ті – 61; 11-ті – 48.
Дівчат – 135; хлопців – 75.

10. Кількість груп/класів та їх наповнюваність

11 класів: 8-мі – 2 кл., 9-ті – 3 кл., 10-ті – 3 кл., 11-ті – 2 кл.

11. Педагогічний склад, характеристика за рівнем кваліфікації та віком
Кадрове забезпечення:
32 педагогічних працівника (32 педагоги мають вищу освіту, 27 вищу кваліфікаційну категорію, 3 – першу кваліфікаційну категорію, 2 – другу кваліфікаційну категорію; педагогічне звання “учитель-методист” мають 4 особи, “старший учитель” – 4; науковий ступінь “кандидат наук” – 9 осіб)

12. Навчальні програми, плани. Ліцензія на діяльність

Медичний ліцей здійснює освітню діяльність у сфері:

  • загальної середньої освіти (розпорядження  голови облдержадміністрації від 18.07.2018 №Р-465/0/3-18) 

Освітні програми ліцею складені відповідно до типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, затверджених МОН України.

Календарно-тематичні плани у ліцеї складені відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України.

13. Опис діяльності закладу за попередній навчальний рік в кількісних показниках.

Середній бал НМТ 2021/2022 по ліцею:
українська мова – 185,
математика – 188, 
історія України – 182

За результатами НМТ-2022 з математики 200 балів отримали 13 учнів, з
історії – 4 учні, з української мови – 4 учні.

На обласному етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах
ліцеїсти посіли 28 призових місць: хімія – 8, біологія – 5, фізика – 4,
правознавство – 1, історія – 2, англійська мова – 2, українська мова та
література – 2, екологія – 4.

На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України переможцями стали 59
учнів медичного ліцею, 3 з яких представляти Дніпропетровську область на
Всеукраїнському етапі (Тютюнник Марія, учениця 11-А класу, секція
«Валеологія» – Диплом учасника, Костур Євгеній, учень 10-Б класу, секція
«Лісознавство» – Диплом ІІІ ступеня, Міляховська Аліса, учениця 11-А
класу, секція «Медицина» – Диплом ІІ ступеня).

З 1 листопада по 10 грудня 2021 року 52 ліцеїсти пройшли обласні онлайн-
курси, які організувало Дніпропетровське відділення МАН України: з
екології (5 учнів), із зоології (13 учнів), з лісознавство (3 учні), із
акваріумного дизайну (3 учні), з мікробіології (12 учнів), з цитології та
гістології (6 учнів), з селекції та генетики (10 учнів).

Юні науковці – активні учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних
конференцій та мають публікації в наукових виданнях.
А саме:
– Публікація наукової статті «Biology of reproduction of aquatic oganisms:
the course ofoogenesis of freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii
Lancester, 1880 in the Dnieper reservoir» у журналі «World Scientific
News» та польському виданні «Polish Scientific journals Database»
(Хімчик Варвара, 11-А).

– Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія
сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» (м.Одеса). Публікація
статті: «Вплив мотивації до навчання на рівень емоційного вигорання».
(Біла Марія, 9-Б).

– ХХІ наукова конференція студентів і молодих учених «Новини і
перспективи медичної науки» (м. Дніпро). Публікація статті «Роль
смакових уподобань в регуляції харчової поведінки у дітей» у збірнику
конференції (Мінько Ірина, 10-А, Пашкевич Софія, 11-А).

– X Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» (м. Дніпро).
Публікація статей «Визначення оптичних характеристик розчину
харчового барвника Е120 методом фотоколориметрії» (Маштак Єва,
10-В), «Використання методу кірліанграфії для раннього встановлення
несприятливої дії навколишнього середовища на людину і об’єкти
природи» (Михайличенко Дар’я, 10-Б), «Синтез та властивості
металевих порошків» (Пашков Олександр, 11-А), «Інвазія прісноводної
медузи Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 та цитологічна
характеристика її оогенезу в дніпровському водосховищі» (Хімчик
Варвара, 11-А) у збірнику конференції.

– IX Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і
молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро). Доповіді
«Видове різноманіття молюсків як фактор формування гідрохімічного
стану водойм» (Марія Ролдугіна, 11-А), «Інвазія прісноводної медузи
Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 та цитологічна характеристика її
оогенезу в дніпровському водосховищі» (Варвара Хімчик, 11-А)
надруковані у збірнику матеріалів конференції. Варвара нагороджена
Дипломом за найкращу наукову роботу в секції «Екологічні проблеми
регіону».

– І Міжнародна науково-теоретична конференція «Modernization of
science and itsinfluence on global processes» (м. Берн, Швейцарія).
Публікація доповіді «GENETIC VARIANTS OF TASTE AND
OBESITY» у збірнику конференції (Мінько Ірина, 10-А, Пашкевич
Софія, 11-А).

– Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних
напрямів розвитку психології та педагогіки» (м.Одеса). Публікація
статті: «Мотивація навчальної діяльності старших школярів». (Біла
Марія, 9-Б).

– Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та
перспективи застосування гумінових речовин у сільському
господарстві» (м. Дніпро). Публікація статті «Досвід використання
біологічно-активної добавки «Гумілід» при корекції ниркової
недостатності у котів» (Ремінець Арсеній, 9-А) у збірці конференції.

– ХI Міжнародна наукова конференція на тему «Біорізноманіття та роль
тварин в екосистемах» (м. Дніпро). Стаття, присвячена роботі Варвари
Хімчик (11-А), надрукована у збірці конференції.

– IV Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE:
INNOVATIONS AND PROSPECTS». Стаття «Емпатійні здібності у
підлітків різної статі» (Анна Наконєчна, 10-А) опублікована у збірці
конференції.

– Студентська науково-технічна онлайн-конференція «Тиждень
студентської науки – 2022» у секції «Право» матеріалами науково-
дослідницької роботи поділилась Ірина Бутманова (9-В), а у секції
«Екологічні проблеми регіону» брали участь Владислав Бондаренко (9-
А), Карина Єрьоміна (9-А), Евгеній Костур (10-Б), Артур Лимаренко
(10-В), Моніка Марагулян (10-Б), Артем Образцов (9-А), Варвара
Хімчик (11-А), Єлизавета Чопорова (9-Б), Олександр Юдін (11-А),
Дмитро Яковенко (10-А). Статті ліцеїстів надруковані у збірці.

– ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті.
Європейський досвід» (м. Гельсінкі, Фінляндія). Доповідь
«Психологічні наслідки домашнього насильства» (Єва Шрайбман, 11-
Б) надрукована у збірці матеріалів конференції.

– Заочно-дистанційна студентська конференція «MEDICINE.
ECOLOGY. HEALTHY LIFESTYLE» (м. Дніпро) проведена за
ініціативи ДДМУ: Дослідження рівня забруднення дощових вод у місті
Дніпрі (Владислав Бондаренко, 9-А), Деградація чорноземів України:
причини і наслідки (Каріна Єрьоміна, 9-А), Методи зменшення
хімічного та фізичного забруднення атмосфери (Дар’я Баранова, 9-А),
Моделювання різного ступеню ішемії нирок з використанням методів
інтраопераційної візуалізації (Роман Родинський, 9-А).

– Міжнародна учнівська науково-практична конференція «Україна
очима молодих» (м. Львів) – учасниками стали Варвара Хімчик (11-А),
Єлизавета Чопорова (9-Б), Роман Родинський (9-А), Артем Образцов
(9-А) та Владислав Бондаренко (9-А).

– Х Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND
PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» (м. Ванкувер, Канада). Публікація
на тему «Профілактика порушень зору учнів за допомогою візуальної
кольоростимуляції» (Марія Міхно, 11-А) надрукована у збірнику
конференції.

Ліцеїсти активно брали участь у різноманітних конкурсах, змаганнях,
форумах. А саме:
– Міжнародний конкурс молодих винахідників INDONESIA
INVENTORS DAY 2021 – Золота медаль – Варвара Хімчик (11-А).

– І етапу ІІІ Всеукраїнського національного відбору учасників
Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO є 3 ліцеїсти: Дарина
Ведмеденко (8-Б), Радомир Крамський (9-А), Марко Юрченко (9-А).

– Олімпіада «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 – найбільший конкурс
проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів –
ліцеїсти на всеукраїнському етапі здобули 7 медалей та 3 Почесні
відзнаки:
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ – Артем Образцов (9-А)
СРІБНА МЕДАЛЬ – Аліса Міляховська (11-А)
Костянтин Корчуганов (9-А)
Роман Родинський (9-А)
Тетяна Шевцова (9-В)
Варвара Хімчик (11-А)
БРОНЗОВА МЕДАЛЬ – Марія Ролдугіна (11-А)
ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА – Олена Демещик (9-Б)
Дмитро Яковенко (10-А)
Надія Морозова (11-А)

На міжнародному етапі Артем Образцов отримав бронзову медаль.
– Міжнародний конкурс інноваційних винаходів ICAN- 2022 (Канада) –
Варвара Хімчик здобула срібну медаль.

– Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій у Тунісі «I-
FEST» золоту медаль здобула Варвара Хімчик.

– Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз 2022» – ІІІ місце
посів Артем Образцов (9-А).

– Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді
«Дотик природи» (м. Київ). 1 місце посіли: Варвара Хімчик, 11-А
(категорія «Зоологія») та Владислава Вовченко, 11-Б (категорія
«Психологія і поведінка людини»);
2 місце – Оксана Маленюк, 10-В (категорія «Біохімія») та Марія
Тютюнник, 11-А (категорія «Охорона здоров`я»).

– Всеукраїнський турнір юних біологів «NEOBIO» (м. Київ) – ІІІ місце
посіла Олена Калініна (11-А), Дипломом учасника нагороджена Поліна
Бужанська (9-В), відбірковий тур пройшов Артем Образцов (9-А).

– Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В.В. Скопенка (м.
Київ) – ІІ місце посіла Варвара Хімчик (11-А), Диплом учасника
отримав Олександр Юдін (11-А).

– Всеукраїнський творчий конкурс «Здорова планета, здорова людина –
спільна відповідальність, спільні зусилля: мій образ майбутнього»
серед асоційованих шкіл ЮНЕСКО. (Переможці І етапу – Віктор
Шивиков, 8-Б (номінація «Творче есе»), Олена Демещик, 9-Б
(номінація «Малюнок»)).

– Всеукраїнський конкурс з кібербезпеки «Кіберніндзя», організований
Торговопромисловою палатою України – Диплом учасника у номінації
«Інтерактивна інфографіка з кібербезпеки» отримав Олександр
Шелестов (10-Б).

– Всеукраїнський конкурс есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та
Свободи – здобули перемогу Анастасія Коханюк (10-А) та Марія
Тютюнник (11-А). Есе ліцеїсток потрапили до списку найкращих
творчих робіт і надруковані окремою збіркою.

– Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник-
2022»: Номінація «Історія» – Роман Родинський (9-А), номінація
«Екологія» – Варвара Хімчик (11-А), Владислав Бондаренко (9-А),
Єлизавета Чопорова (9-Б), Олена Калініна (11-А).

– Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови та
літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, географії,
хімії, біології, фізики, математики, мистецтва – 228 переможців:
Осінь-2021
Диплом І ступеня – 34 ліцеїсти.
Диплом ІІ ступеня – 39 ліцеїстів.
Диплом ІІІ ступеня – 29 ліцеїстів.
Зима-2022
Диплом І ступеня – 35 ліцеїстів.
Диплом ІІ ступеня – 42 ліцеїсти.
Диплом ІІІ ступеня – 49 ліцеїстів.
Диплом учасника – 129 ліцеїстів.

– Обласний біолого-екологічний онлайн-квест, організований біолого-
екологічним факультетом ДНУ імені Олеся Гончара та
Дніпропетровським відділеням МАН України, – ІІ місце посіла команда
ліцею (Артем Образцов (9-А), Артем ГорбГаврильченко (9-Б),
Стефанія Макарова (9-В), Анастасія Коханюк (10-А), Марія Габдєєва
(10-Б), Артур Лимаренко (10-В)).

– Обласний турнір юних біологів, проведений за ініціативи Наукового
медичного ліцею «Дніпро» та підтримки Дніпровської академії
неперервної освіти – І місце посіла команда ліцею (Олена Калініна (11-
А) – капітан, Варвара Хімчик (11-А), Марія Тютюнник (11-А), Данііл
Сафін (10-В), Роман Родинський (9-А)).

– Обласний конкурс на краще дослідницьке відео «Досліди це негайно
21/22!»: Олена Демещик та Марія Бiла (9-Б клас) посіли друге місце у
номінації «Дослідники Teenager» – Хімія; Олена Калініна (11-А) посіла
друге місце у номінації «Дослідники Teenager» – Фізика.

– Обласний конкурс творчих робіт (есе) , присвячених Олександру
Полю, – Диплом учасника отримав Ярослав Горбаньов (9-В).

– Обласний етап XXII Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської творчості імені Тараса Шевченка – Диплом
учасника отримала Анастасія Левченко (8-Б).

– Обласний етап XXIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика– Диплом учасника отримала Катерина Симон (9-А).

– Міжліцейський правовий брейн-ринг, присвячений черговій річниці
Загальної декларації прав людини, прийнятою Генеральною асамблеєю
ООН у 1948 р. на базі Наукового ліцею. За результатами гри перше
місце посів ЛІТ, срібло взяли учні Наукового медичного ліцею
«Дніпро» (Єрьоміна Карина (9-А), Роман Родинський (9-А), Марко
Юрченко (9-А), Ярослав Горбаньов (9-В), Артур Лимаренко (10-В)), а
третє місце вибороли вихованці Дніпропетровського обласного ліцею
фізико-математичного профілю.

– Онлайн-вікторина «Люди і риби: основи іхтіологічних знань» у рамках
науковоосвітнього проєкту «Один день з професором» від ДВ МАН
України: переможці Владислав Бондаренко (9-А), Варвара Хімчик (11-
А), Роман Родинський (9-А), Марія Тютюнник (11-А) нагороджені
міні-довідником «Малий ілюстрований атлас прісноводних риб
України» з автографом професора Романа Новіцького.

– Онлайн-вікторина «Kahoot», проведена за ініціативи Молодіжної ради
при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, яка була
присвячена Другій світовій війні та Дню пам’яті та примирення. І місце
посіла Анастасія Супрун (10-В).

– Ліцейська онлайн-гра «Kahoot», присвячена Дню польоту людини в
космос: І місце– Дмитро Білозерський (11-А), ІІ місце –Артем Дяченко
(11-Б) та ІІІ місце –Марія Тютюнник (11-А).

– Ліцейська онлайн-гра «Kahoot», присвячена Дню Землі: І місце –
Олександр Пашков (11-А), ІІ місце – Олена Демещик (9-Б) та ІІІ місце
– Поліна Вакуленко (10-Б).

– Ліцейська онлайн-гра «Kahoot», присвячена Дню Європи: І місце –
Ярослав Горбаньов (9-В), ІІ місце – Анастасія Супрун (10-В), ІІІ місце
– Софія Івачова (11-Б).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2021 №
1123 учениця Наукового медичного ліцею «Дніпро» ВАРВАРА ХІМЧИК –
переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України –отримує стипендію Президента
України.

14. Територія обслуговування закладу.

Освітній процес у ліцеї здійснюється у приміщеннях навчального корпусу №4, розташованих за адресою: вул. Севастопольська, буд. 17, які знаходяться на балансі Дніпровського державного медичного університету, та надаються закладу на умовах оренди (договір № 12/02-6385-ОД від 27 липня 2017р., договір № 12/02-6810-ОД від 20 серпня 2019р.).

Загальна площа приміщень ліцею 955,7 м2. Площа кабінетів – 478м2. Площа загального користування – 97,3м2.

Вихованці з області проживають у гуртожитку №3 ДДМУ  відповідно до тристоронніх угод, які укладаються між ДДМУ, медичний ліцей та батьками учнів ліцею.

15. Ліцензований обсяг – 200 осіб.

16. Фактична кількість осіб, які навчаються у КЗО «Науковий медичний ліцей«Дніпро»: на 1 вересня 2022 року у ліцеї навчається 210 учнів.

17. Мова освітнього процесу: українська.

18. Вакантні посади:

19. Умови доступності: КЗО «Науковий медичний ліцей «Дніпро» впроваджує освітню діяльність на орендованих приміщеннях.
У 2021-2022 н.р. здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в ліцеї немає.