Штатний розпис на 01.01.2020р.

Порядок відшкодування витрат на копіювання 1

Порядок відшкодування витрат на копіювання 2

Порядок відшкодування витрат на копіювання 3

Порядок відшкодування витрат на копіювання 4

Порядок відшкодування витрат на копіювання 5

Баланс на 01 січня 2021 року

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) КПКВК 0611050 за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) КПКВК 0611080 за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) КПКВК 0611162 за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Кошторис 2021 (КПКВК 0611142)

Кошторис 2021 (КПКВК 0611033)

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Штатний розпис (Загальний фонд) на 01 лютого 2021 року

Штатний розпис (Загальний фонд) на 01.січня 2021 року

Штатний розпис (спец. фонд) на 01 січня 2021

Штатний розпис (Спеціальний фонд) на 01 січня 2021 року